POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE
Prin înregistrarea ca utilizator al www.racordex.ro va vom solicita o serie de date personale, precum numele și prenumele, adresa de e-mail, data nașterii, dar și alte informații cu caracter personal, care sa permită identificarea dvs. ca utilizator al serviciului www.racordex.ro. De asemenea, pentru a va abona la newsletter-ul sau alertele www.racordex.ro va trebui sa ne comunicați o adresa de email valida, precum și alte date legate de dvs. Aceste date personale vor fi folosite exclusiv de societatea care operează www.racordex.ro, în scopurile pentru care au fost colectate și pentru care v-ați exprimat acordul. Ele nu vor fi înstrăinate către terți.
Informațiile despre dvs. pot fi folosite de RACORDEX SRL doar în scopuri asociate comercializării serviciilor și produselor de pe siteul www.racordex.ro:
• ofertarea de produse,
• soluționarea cererilor, întrebărilor sau a reclamațiilor făcute de către dumneavoastră,
• contactarea, inclusiv prin posta, email, fax, mesaje text sau telefon, în legătură cu oferte de produse și servicii ale racordex.ro sau în legătură cu produse și servicii care credem ca ar putea fi de interes ca în cazul unor promoții, oferte special.
Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificata și completata și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, RACORDEX SRL, proprietarul acestui website, va administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre Dvs. Va informam ca datele personale pe care ni le furnizați sunt prelucrate in scopul oferirii în condiții optime a serviciului web disponibil pe acest site. Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a va adresa justiției. Totodată, aveți dreptul sa va opuneți prelucrării datelor personale care va privesc și sa solicitați ștergerea datelor.
Furnizarea informațiilor personale
Furnizarea serviciilor de pe racordex.ro va începe imediat după îndeplinirea tuturor formalităților de înregistrare cerute. Informațiile furnizate trebuie sa fie corecte. Optând pentru înregistrare, va obligați sa ne furnizați corect numele, adresa și alte informații utile. Pentru corectarea sau actualizarea acestor informații, accesați contul dumneavoastră. Prin accesarea contului și utilizarea parolei personale sunteți responsabil pentru toate acțiunile care decurg din folosirea acestora. RACORDEX SRL nu poate fi făcută responsabila pentru erorile survenite în urma neglijentei utilizatorului privind securitatea și confidențialitatea contului și parolei sale.
Securitatea datelor personale
Datele dumneavoastră personale vor putea fi utilizate de către RACORDEX SRL pentru informarea prin e-mail, posta sau alte mijloace de comunicare despre acțiunile ulterioare, realizarea de rapoarte statistice etc.  Datele dumneavoastră personale vor putea fi transmise autorităților în drept cu scopul efectuării oricăror verificări justificate in baza legii.  Datele furnizate de către clienți sunt strict confidențiale. RACORDEX SRL se angajează în fata clienților săi sa nu furnizeze aceste date unor terțe persoane sau companii și sa le utilizeze strict pentru uzul relației de afaceri dintre client și RACORDEX SRL.
Acest site folosește măsuri de securitate împotriva pierderii, alterării sau folosirii greșite a informațiilor care se afla in controlul nostru. RACORDEX SRL se obliga sa respecte drepturile dumneavoastră conferite de Legea 677/2001, iar la cererea dumneavoastră trimisa la adresa office@racordex.ro, se obliga: sa rectifice, actualizeze, blocheze, șteargă sau transforme în date anonime, in mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conforma dispozițiilor Legii nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date; să înceteze prelucrarea datelor dumneavoastră personale.
RACORDEX SRL certifică faptul că va respecta drepturile conferite de Legea nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, a Legii nr. 365/2002 privind comerțul electronic, precum a Ordonanței nr. 130/2000 privind protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distanta cu modificările ulterioare. Printre aceste drepturi se numără (enumerarea neavând un caracter limitativ):
1. dreptul de a cere de la RACORDEX SRL sa va confirme dacă prelucrează sau nu datele dumneavoastră personale, în mod gratuit pentru o solicitare pe an;
2. dreptul de a cere de la RACORDEX SRL sa rectifice, actualizeze, blocheze sau șterge, în mod gratuit, acele date furnizate a căror prelucrare nu este conforma dispozițiilor Legii nr. 677/2001;
3. dreptul de a cere RACORDEX SRL să înceteze, în mod gratuit, prelucrarea datelor sale personale;
Orice încercare de a accesa datele personale ale altui utilizator sau de a modifica conținutul site-ului www.racordex.ro sau de a afecta performantele serverului pe care rulează site-ul www.racordex.ro, va fi considerata o tentativa de fraudare a site-ului www.racordex.ro și va pune în mișcare cercetarea penala împotriva aceluia sau acelora care a(u) încercat acest fapt.